Şu etikete sahip tüm yazılar: "vendor managed inventory"

Başarılı Bir Tedarikçi Yönetimli Envanter (VMI) Programı için Gerekenler

Tedarik zinciri ortaklık programının amacı, tedarik zincirindeki üyelerin elektronik olarak bilgi paylaşımında bulunmaları ve böylelikle teslimat sürelerinin kısaltılması, stokların azaltılması ve üretimde verimliliğin sağlanmasıdır. Tedarik zincirinin üyeleri, müşterilerine neyin tedarik edilmesi gerektiği konusunda daha fazla karar sahibi olurlar. Tedarikçiler arasında paylaşılan bilgi aşağıdaki gibidir:

 • Eldeki stoktedarik zinciri ortaklık, tedarik zinciri ortaklık programı, tedarik zinciri, tedarik zincirinin üyeleri, tedarikçiler arasında paylaşılan bilgi, tedarikçilerin bilgi paylaşımı, tedarikçi yönetimli envanter, tedarikçi yönetimli envanter nedir, vmi, VMI nedir, smi, smi nedir, SMI, supplier managed inventory, vendor managed inventory, abc analizi, abc nedir, abc metodu, abc tekniği, abc sistemi, stok optimizasyonu, stok kontrolü
 • Arzu edilen envanter seviyeleri
 • Seyir halindeki mallar
 • Satın alma numarası
 • Siparişler
 • Üretim programları
 • Ürün son kullanma tarihleri
 • Teslim süreleri
 • Tahminler
 • Sipariş miktarları (lot miktarı)
 • Kanban sinyalleri

Zaman içinde yaşanan değişimler sonucunda ilişkilere bazı temel esaslar eklenebilir ya da var olanlar listeden çıkarılabilir.

Bu yazıda Tedarikçi Yönetimli Envanter (VMI) ortaklığının başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli 4 başlık üzerinde durulacaktır. Bu konular:

 • Programın 3 türü
 • Müşteri ya da Tedarikçiye Pazarlama ya da Satış Programı
 • Planlama Stratejileri
 • Teknik Arabirimler

1. Programının 3 Türü

İmalatçıdan Perakendeciye: İmalatçı için en yaygın metot perakendeciden satış bilgisini almaktır. Bu, eldeki stok bilgisi, hareket halindeki mallar, sipariş bilgisi, sipariş miktarı, lot büyüklüğü ve satın alma numaraları gibi bilgilerden oluşabilir. İmalatçı, perakendeci tarafından verilen bilgi ve iş talimatlarına göre ikmal yapabilir. En önemli iş kurallarından biri belirtilen sipariş miktarına uygun gönderimi teyit etmektir.

İmalatçıdan Toptancıya/Dağıtıcıya: Bu endüstride kullanılan en basit ve en yaygın programlardan biridir. Paylaşılan bilgi gönderilecek miktarın bildirilmesi, gönderilmesi, eldeki stok miktarı olabilir. Sonrası için müşteri tedarikçiyi envanter düzeyini korumak adına ve genel sipariş işleri hakkında bilgilendirir. Paylaşılan bilgilere diğer örnekler ise lot miktarları, tedarik süresi, nakil halindeki mal mevcudu olarak verilebilir.

İmalatçıdan imalatçıya: Bu program, tedarik zinciri ortaklık programının en karmaşık şeklidir ve çok fazla bilgi paylaşımını gerektirir. İmalatçıdan imalatçıya tedarik zinciri ortaklığında, tedarikçinin ürünü, müşterinin ürününün bir parçasıdır. Müşteri üretim programı,  tedarikçi tarafından gönderim ve imalat programı için kullanılan kritik bilgidir. Bu ortaklıkta iki amaç vardır:

 • Tedarikçi anlaşma gereği müşteri üretim programında belirtildiği gibi, yeterli miktarda ürünü mümkün olan en kısa sürede direkt olarak müşterinin iş merkezine göndermelidir.
 • Tedarikçi üretim programında belirtilen sürede imalat yapmak durumundadır. Ayrıca müşteri üretim programında yer almamasına rağmen müşteri gelecek için tahminlere dayalı isteklerde bulunabilir.

2. Müşteri ya da Tedarikçiye Pazarlama ve Satış Programı

Müşteri bakış açısıyla, müşteri hiçbir zaman elinde stok bulundurmak istemez. Bunun anlamı genellikle ürün kullanımı üzerine fatura kabulü ile konsinye stoktur. Bu programlar Tedarikçi Yönetimli Envanter (SMI-Supplier Managed Inventory – VMI-Vendor Managed Inventory) programı olarak adlandırılır.  Tedarikçi yönetimli envanter (VMI), tedarik zincirinde bilgi akışı koordinasyonunu sağlamak için önerilen yöntemlerin en önemlilerinden biridir. Bu yöntem tedarikçilerin müşteri stok seviyelerini yönetip, onlara değer yaratan bir servistir. VMI yaklaşımı; perakendecinin satış bilgilerini ve envanter düzeyini tedarikçisiyle paylaştığı, tedarikçinin de perakendeciye ne zaman ne kadar ürün teslimatı yapması gerektiğine karar verdiği bir tedarikçi müşteri türü ortaklıktır. Bu yöntemi kullanmak genellikle tedarikçi sayısının azaltır.

Müşteri hangi bilgilerin gerektiğini ve nasıl iletişime girileceğini tanımlar. Web tabanlı, XML ya da makineler arası iletişim… Tedarikçi bu metotlara uymalı ve her bir müşteri farklılığına esnek çözümler getirmelidir.

Tedarikçinin bakış açısıyla tedarikçi müşterisi için tek kaynak olmayı ister. Bu şekilde tedarik zinciri programını yönetmeyi ve bütün tedarik zincirinde kendi malzemelerinin geçmesini sağlayabilir.

Tedarikçi, müşterisine sağlayacağı yararları göstermelidir.

 • Stokları azaltmak
 • Giderleri azaltmak
 • Daha hızlı ve iyi hizmet imkanı

Müşterinin konsepti yüksek yönetim kademesinde çözmesi gerekir.

 • Satın alma yetkilisi
 • Tedarik zinciri uzmanı
 • IT müdürü
 • Genel müdür
 • Operasyon sorumlusu

Tedarikçi müşteriye bu hedefleri gerçekleştirmek adına bir deneme teklif etmelidir. (Bunu müşteri de teklif edebilir) Programın genel adımları aşağıdaki gibidir:

 1. Müşteri analizi, proje tanımı/kapsam
 2. 2 proje uzmanı atama
 3. Gerçekleştirilecek faaliyetleri kanıtlamak için bir deneme yönetimi
 4. Doğru hedefler
 5. Çözüm önerilerini açmak
 6. Düzenli denetim ve değişimler

3. Planlama Stratejileri

Etkin bir planlamada bütün parçalar ABC analizi uygulamasından geçmelidir. ABC tekniğinin kullanılması gönderim ve imalat yapılarının sıklığını belirler. ABC sisteminde stoklar önem derecelerine göre sınıflandırılır. Bu analizle lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde etkin bir stok optimizasyonu ile maliyetlerin düşürülmesi, satış, üretim planlama gibi alanlarda oluşan süreç problemlerini analiz etmek adına kullanılmaktadır.

A grubuna giren stok mallarının yatırım oranları en yüksek olan gruptur. A grubu kalemler B grubu kalemlerden daha sık gönderilecek ve kontrol edilecektir. B grubuna giren stoklar A ve C grupları arasında yer alan stok kalemleridir. B grubu kemleler de C grubu kalemlerden daha sık gönderilmeli ve kontrol edilmelidir.  C grubundaki stok malların ise, toplam stok hacmi içerisindeki oranı yüksek, yatırım değeri ise en düşüktür. Sonuç olarak stok yatırımı minimize edilmeye çalışılır.

4. Teknik Arabirimler

İyi bir VMI çözümü geniş çaptaki veri formatlarını, partnerler arasındaki teslim metodu verisini ve gereken herhangi bir iş kuralını karşılayacak kadar esnek bir yapıya sahip olmalıdır. Bu yetkinlikler olmadan VMI programı daha teknik ve finansal kaynakları gerektirecektir. Bu sebeple yazılımınızı doğru seçmelisiniz.

Freelance PHP Developer
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook