İşletme Yönetimi

İflas Nedir?

iflas, iflas etmek, iflas eden, borçlu, alacaklı, iflas sistemiİflas; bir kişi veya kurumun, borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmesini resmi olarak ilan etme sürecidir. İflasın çeşidine bağlı olarak kişilerde, yargıç, iflas eden kişinin finansal durumu ve borçlarına göre bir ödeme planı belirler, veya tüm borcu olmasa bile bir kısmını affeder. İşletmelerde iflas ettiğini ilan edebilir. Bunun manası, işletmenin tüm operasyonlarını durdurarak kapanacağı, veya işletmenin operasyonlarına devam edeceği ancak borçlarını düşük ödemelerle sürdüreceğidir. Her ülke kendine ait iflas uygulamalarına sahiptir.

Devlet, iflas eden kişi ya da kuruluşun malları­na el koyabilir ve bu malların satışından elde edilen parayı borçlular arasında bölüştürür. Borçlarını ödeyemeyeceğini anlayan kişi ken­di iflasını isteyebileceği gibi, alacaklılardan yani borç para almış olduğu kişilerden her­hangi biri de mahkemeden borçlunun işine el konulmasını isteyebilir. Kişinin iflası ilan edildiğinde mahkeme, iflas edenin mal varlığını devralacak ve yöne­tecek, bu konuda uzmanlaşmış bir görevliler grubu ya da yediemin atar. Bu görevliler alacaklılar adına iflas edenin işini yürütebilir ya da bütün malını ve mülkünü satarak alacaklılar arasında pay edebilir.

İflas siste­minde devlet, iflas edeni karşılayamayacağı isteklerden korur ve borçlar ödendiği zaman, iflas kararı kaldırılabilir. Mahkeme, bir iflas kaldırma kararı verirken, iflas edenin dürüst davranıp davranmadığına bakar. Mal varlığını saklamayan, alacaklılarını ve mahkemeyi şu ya da bu biçimde aldatmaya çalışmayan iyi niyetli kişiler için iflas kaldırma kararı verile­bilir. Alacaklılarını zarara sokmak amacıyla hileli işlemler yapanlar ise cezalandırılır.

Günümüzdeki iflas sistemleri, eskiçağlar-dakine oranla çok daha yumuşaktır. Örneğin Eski Yunan ve Roma hukukunda alacaklı, borçluyu köle olarak satabilirdi. İflas sistemi ilk olarak ortaçağın sonlarına doğru tüccarlar ve işadamlarını kapsadı. Sistemin genelleştiri-lerek sıradan insanlar için de uygulanmaya başlamasından önce, örneğin İngiltere’de borçlular genellikle hapse atılırdı.

Follow me!

Şerafettin Arslan

Şerafettin Arslan, 29 yaşında bir Türk girişimcidir. 2009 senesinden bu yana internet pazarlama, online yayıncılık ve eğitim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren bir firmanın kurucusu ve yöneticisidir. Uluslararası İlişkiler alanında lisans ve İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans dereceleri olmakla beraber ileri düzeyde İngilizce konuşabilmektedir. Hobileri arasında spor, yurtdışı seyahatleri ve araba kullanmak vardır. 2013 senesinden bu yana evlidir.
Follow me!

“İflas Nedir?” ile ilgili 1 yorum yapılmış.

  1. Arıcalı Kadri diyor ki:

    İflas tanımlaması en kolay şey gibi geliyor değil mi? Peki İflas nedir deyince bir şirketin kar elde edememesi ve batmasından başka aklımıza ne geliyor.

Yorum yazın.

Freelance PHP Developer
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook