İşletme Yönetimi

İlişkisel Pazarlama

ilişkisel pazarlama, crm, geleneksel pazarlama, birebir pazarlama, mikro pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, cutomer relations managementİlişkisel pazarlama, özellikle müşterilerin memnun edilmesini sağlamaya ve sadakatini  artırmaya yönelik olarak uygulanan, mevcut müşterilerle ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan bir modern pazarlama türüdür. Temel anlamda ilişkisel pazarlama; yeni müşteriler bulmaktan çok mevcut müşterileri elde tutma, onlarla ilişkileri geliştirme ve onlardan daha çok kar elde etme üzerine yoğunlaşan stratejik bir eğilimdir.

CRM, müşterilerinin söylediklerini ve işletmenin müşteri hakkında bildiklerini temel alan, müşteriye bireysel karşılık veren birebir ilişkisel pazarlamanın bir uygulaması olarak kabul edilebilir.

Geleneksel pazarlamaya karşı ilişkisel pazarlamada müşteriye birey olarak bakılır ve bir ilişki kurulmaya çalışılır. Aynı zamanda müşterinin yasam boyu değeri ile ilgilenilir. İlişkisel pazarlamanın temel amacı ise, müşterilere daha yakın ve daha içten davranarak, onların işletme ile iş yapmasını kolaylaştırmak ve çekici hale getirmektir.

Birebir pazarlama, ilişkisel pazarlama, mikro pazarlama yada müşteri ilişkileri yönetimi olarak bilinen uygulama; bireysel müşterinin şirkete ne dediğine ve şirket çalışanlarının müşteri hakkında neler bilmesi gerektiğine yönelik olarak, istekli biçimde müşteri davranışlarını ve uygulamalarını değiştirme düşüncesidir. Amaç, müşteri ile şirket arasında sağlıklı, verimli, karlı ve güvene dayalı uzun süreli bir ilişkinin oluşturulmasıdır. İlişkisel pazarlama stratejilerinin uygulanmasında mevcut bilgi teknolojilerinin amaçlara uygun şekilde kullanılmasına yönelik olan CRM, bu stratejinin uygulanabilmesi için bir araçtır.

“İlişkisel Pazarlama” ile ilgili 3 yorum yapılmış.

  1. Mehmet Emin Gür diyor ki:

    İlişkisel pazarlama da müşteri odaklı olmaya dayanıyor yani..

  2. Sosyal Medya diyor ki:

    Müşteri ilişkileri yönetimi ve sosyal medya arasında nasıl bir bağ kurulabilir?

  3. Zeynep Arslan diyor ki:

    Yeni müşteriler edinmek, mevcut müşterileri korumaktan daha maliyetli. O sebeple, Müşteri İlişkileri Yönetimi, günümüzde firmaların önem vermesi gereken en önemli alanlardan biridir. Özellikle Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin sosyal medya ile entegre edilmesi firmalara daha çok avantaj kazandıracaktır. Turkcell gibi büyük firmaların sosyal medya sayfalarına bakıldığında MİY’nin bu mecra üzerinden nasıl daha kolay bir şekilde yürütüldüğünü görebiliriz.

Yorum yazın.

Freelance PHP Developer
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook