İşletme Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

insan kaynakları yönetimi, İKY, insan kaynakları, insan kaynakları yönetimi personeli, çalışan el kitabıİnsan kaynakları yönetimi (İKY), kurum veya organizasyonlarda çalışanların, çalıştıkları yere maksimum fayda sağlayabilmeleri için mevcut bölgenin yasaları çerçevesinde etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan fonksiyonların ve çalışmaların tümüdür. İnsan kaynakları yönetiminin iki temel fonksiyonu vardır. İlk amaç; organizasyonun esas amacı olan operasyonel hedeflere ulaşmak için çalışanların yetenek ve kabiliyetlerinin etkin bir şekilde kullanımını sağlmaktır. İkinci amaç; organizasyonun hedeflerini gerçekleştirme süresince insan kaynakları yönetimi, birey olarak çalışanlarında çalışma şartlarından, çevresel faktörlerden, ödemelerde, ve elde edeceği faydadan tatmin olmasını sağlamak için gayret eder.

İnsan kaynakları yönetiminin iki temel fonksiyonu birbirinin tamamlayıcısı olarak görülebilir. Birçok defa tecrübe edilmiştir ki, bu iki fonksiyondan birinden vazgeçilerek çözüme ulaşmak pek mümkün değildir. İki fonksiyondan birinde problem olduğunda, insan kaynaklarının temel görevi, firmanın çıkarlarını koruyucu, fakat aynı zamanda çalışanları da kabul edilebilir seviyede tatmin eden çözümler sunmaktır. Bu durum çoğu zaman insan kaynakları yönetimi personellerinin uzmanlık becerilerini gerektirir ve çatışma içindeki tüm taraflar için en iyi çözümdür.

İnsan kaynakları yönetimi personellerinin organizasyon içindeki her seviyedeki pozisyonların tanımlanması, yeni eleman alımı sırasında standartların ve prosedürlerin oluşturulması, ve mevcut çalışanlardan daha verimli şekilde yararlanılması gibi görevleri de vardır. İnsan kaynakları yönetimi çoğu zaman, firmanın finansal durumuna bağlı olarak en kaliteli fayda paketinin sunulmasına gayret ederler. Ayrıca insan kaynakları yönetimi personelleri, toplu sağlık sigortası, emeklilik programları, gelir dağılımı, ve tatil günlerinin ayarlanmasında da rol oynarlar.

Çalışan el kitabı” nın hazırlanması da çoğu zaman insan kaynakları yönetiminin görevidir. Sürecin parçası olarak yönetim takımı, çalışan el kitabında bulunan tüm yönergelerin ve düzenlemelerin, mevcut bölge veya ülkenin hukukuna uygun olmasına özen göstermelidir. Ayrıca hem mevcut çalışanların eğitim süreci, hem de işe yeni başlayanların oryantasyonu süreci açısından çalışan el kitabı, çalışanlara mevcut fırsatların anşılmasında yardımcı nitelikte olmalıdır.

Follow me!

Şerafettin Arslan

Şerafettin Arslan, 29 yaşında bir Türk girişimcidir. 2009 senesinden bu yana internet pazarlama, online yayıncılık ve eğitim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren bir firmanın kurucusu ve yöneticisidir. Uluslararası İlişkiler alanında lisans ve İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans dereceleri olmakla beraber ileri düzeyde İngilizce konuşabilmektedir. Hobileri arasında spor, yurtdışı seyahatleri ve araba kullanmak vardır. 2013 senesinden bu yana evlidir.
Follow me!

“İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?” ile ilgili 1 yorum yapılmış.

  1. Serkan diyor ki:

    İnsan kaynaklarının ne olduğunu çok güzel açıklayan akıcı bir yazı olmuş. Teşekkürler.

    Günümüzde insan kaynakları her firma için bir ihtiyaç haline gelmiştir. Şu çok açıktır ki, eğer çalışanlar işyerlerinden tatmin olmuyorlarsa, o iş yerinde optimum seviyeyi yakalamak mümkün değildir. Ancak öte yandan çalışanların da tamamen memnun etmek te mümkün değildir. İşte tam bu noktada insan kaynakları, firmanın çıkarlarına ters düşmeden ortak bir çözüm noktası bulabilir.

Yorum yazın.

Freelance PHP Developer
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook