İşletme Yönetimi

Kalite Yönetimi Nedir?

kalite yönetimi, kalite planlama, kalite planı, kalite kontrolü, kalite güvencesi, kalite standartları, kalite iyileştirme, IS0 9004, ISO 15504-4, QFD, quality function deployment, kalite fonksiyon göçerimi, kalite evi, kaizen, zero defect program, sıfır ahta programı, altı sigma, PDCA, plan-do-check-act, planla-uygula-kontrol et- önlem al, PUKÖ, kalite çemberi, taguchi metodu, toyota üretim sistemi, yalın üretim, kansei mühendislik, TKY, toplam kalite yönetimi, TRIZ, theory of inventive problem solving, yaratıcı problem çözme teorisi, BPR, business process reengineering, iş sürecinin yeniden yapılanması, temiz kayrak, OQM, object-orineted quality management, nesnel kalite yönetimiKalite yönetimi , tüm organizasyon süreçlerinin sürekli geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve çalışan ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik çağdaş, katılımcı bir yönetim anlayışıdır. Kalite yönetimi dört ana bölümden oluşmaktadır; kalite planlama, kalite kontrol, kalite güvencesi, kalite iyileştirme.

Kalite planlama,  firmanın kalite politikasını ölçülebilir amaç ve gereksinimlere dönüştüren, ve verilen süre içinde gerçekleşmesi için bir dizi operasyon adımı oluşturan sistematik süreçtir. Kalite planlama neticesinde oluşturulan kalite planı, hangi prosedür ve ilgili kaynağın, ne zaman ve kim tarafından hangi proje – süreç – ürüne uygulanacağını belirten rapordur.

Kalite kontrolü, üretime dahil olan tüm faktörlerin kalite inceleme sürecidir. Kalite kontolün üç bileşeni vardır;

 1. Kontroller, iş yönetimi, tanımlanmış süreçler, performans ve sağlamlık kriteri, ve kayıtların teşhisi gibi ana unsurlar.
 2. Bilgi, beceri, tecrübe, ve kualifikasyonlar gibi yeterlilikler.
 3. Kişisel bütünlük, güven, örgüt kültürü, motivasyon, takım ruhu, ve kalite ilişkileri gibi yumuşak unsular.

Yukarıda sayılan kalite kontrolünün üç bileşeninden herhangi birinde bir aksama olması durumunda, üretim ve dolayısıyla ürün kalitesi risk altında demektir.Kalite kontrolü, ürünün kusurlarını ortaya çıkarmak için bir dizi test uygulaması yapar ve sonuçları üretimin devam edip etmeyeceğine karar veren yönetime gönderir.

Kalite güvencesi, kalite standarlarının yakalanabilme ihtimalini maksimize etmek için projenin, servisin, veya tesisin tüm yönleri ile denetlenmesi ve değerlendirilmesidir. Kalite güvencesi, kaliteli ürün üretimini tamamen garanti etmez. Kalite güvencesi temel olarak iki prensibe sahiptir; “amaca uygun”, “ilk seferde doğru”. Bu prensiplere göre ürün amaçlara uygun olmalı ve hatalar elemine edilmelidir. Kalite güvencesi; hammadde, montaj, ürünler ve bileşenler, üretim ile ilgili servis, yönetim, üretim ve denetleme süreçleri kalitelerinden de sorumludur.

Kalite iyileştirme; israf, atık, kayıp, yeniden biçimlendirme gibi zararların en aza indirilmesi yada tamamen ortadan kaldırılması için uygulanan sistematik bir yaklaşımdır. Aşağıdaki listede kalite iyileştirme metodlarından bazılarını bulabilirsiniz;

 • ISO 9004: Performance iyileştirme klavuzu.
 • ISO 15504-4: Süreç iyileştirme ve süreç kapasitesi belirleme klavuzu.
 • QFD (Quality Function Deployement): Türkçesi “Kalite Fonksiyon Göçerimi”dir. “Kalite evi” olarak ta bilinmektedir. Müşteri istek ve beklentilerini kalite özelliklerine dönüştürerek ürün tasarımı yapmaktır.
 • Kaizen: Sürece yönelik, küçük adımlı, insana dayanan, bilgiyi paylaşarak sürekli iyiyi arama çabasıdır.
 • Zero Defect Program: Türkçesi “Sıfır Hata Programı”dır. İstatistiksel süreç kontrolü kullanarak hiç hata yapmama çabasıdır.
 • Altı Sigma: Operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi, ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir kalite yönetim stratejisidir.
 • PDCA (Plan-Do-Check-Act):  Türkçesi “Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem al (PUKÖ)”dır. Yapılacak küçük değişikliklerin, büyük etkiler doğurabileceğini savunan yaklaşımdır.
 • Kalite Çemberi: Kalite çemberi, genellikle sayıları 10’ u geçmeyen aynı alanda ya da benzer işlerde çalışanların oluşturduğu, gönüllü olarak bir araya gelen, düzenli olarak problem çözmek için toplanan  ve yönetime çeşitli çözümler öneren, çalışma gruplarıdır.
 • Taguchi Metodu: Ürün imalatı, biyoteknoloji, pazarlama, ve reklamcılıkta kullanılan kalite iyileştirme için kullanılan istatistikel bir metoddur.
 • Toyota Üretim Sistemi: Toyota’nın geliştirmiş olduğu, sıfır stok, sıfır hata, sıfır çelişki, sıfır ölü zaman, müşteri için sıfır bekleme süresi, sıfır brokrasi, ve sıfır gereksiz iletişime dayanan bir üretim sistemidir. Batıda “yalın üretim” olarak yeniden biçimlendirilmiştir.
 • Kansei Mühendislik: Kalite iyileştirmeyi müşteriden alınan duygusal geri bildirimlere göre planlayan bir kalite iyileştirme yaklaşımıdır.
 • TKY (Toplam Kalite Yönetimi): Bir kuruluştaki tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve organizasyondaki tüm çalışanların kesin aktif katılımıyla çalışanlar, müşteriler ve toplum memnun edilerek karlılığa ulaşılmasıdır.
 • TRIZ (Theory Of Inventive Problem Solving): Türkçesi “Yaratıcı Problem Çözme Teorisi”dir. Yaratıcılığın sistematik bir şekilde ortaya çıkarılması için kullanılan tekniklerden biridir.
 • BPR (Business Process Reengineering): Türkçesi “İş Sürecinin Yeniden Yapılanması” dır. “Temiz kayrak”ı amaçlayan kalite iyileştirme metodudur.
 • OQM (Object-oriented Quality Management): Türkçesi “Nesel Kalite Yönetimi”dir.
Follow me!

Şerafettin Arslan

Şerafettin Arslan, 29 yaşında bir Türk girişimcidir. 2009 senesinden bu yana internet pazarlama, online yayıncılık ve eğitim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren bir firmanın kurucusu ve yöneticisidir. Uluslararası İlişkiler alanında lisans ve İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans dereceleri olmakla beraber ileri düzeyde İngilizce konuşabilmektedir. Hobileri arasında spor, yurtdışı seyahatleri ve araba kullanmak vardır. 2013 senesinden bu yana evlidir.
Follow me!

“Kalite Yönetimi Nedir?” ile ilgili 3 yorum yapılmış.

 1. Eda diyor ki:

  Bütün kalite yönetim süreçleri Japonya’dan çıkmış sanırım. Toyota, TKY, Kaizen vs. Mükemmeller doğrusu

 2. Neriman diyor ki:

  İşletmedeki bütün süreçlerin inceden inceye irdelenmesi ve kalitenin hakim kılınmaya çalışılması, sürekli iyileştirme, israftan kurtulma, verimliliğin artışı. Bu Japonlar bir harika…

 3. Lila diyor ki:

  Toplam kalite yönetimi danışmanlığı hakkında da bilgi verir misiniz?

Yorum yazın.

Freelance PHP Developer
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook