Marka Yönetimi

Twitter’in Pazarlama Uygulamaları

En popüler mikroblog sitesi olan Twitter, pazarlamacılar için mükemmel bir ortam sunmaktadır. Markalar bu platform sayesinde potansiyel müşterileriyle daha kolay ve hızlı bir şekilde iletişim kurabilmektedir. Twitter’i pazarlama aracı olarak kullanmak için bazı uygulamalar mevcuttur:

Farklı Hesaplar Açmak

Farklı segmentteki ürünler için farklı hesaplar açarak daha spesifik hedef kitlelere odaklanmak gerekir. Örneğin; Sony firması her bir ürün grubu için farklı hesaplar oluşturmakta ve bu şekilde o ürünün hedef kitlesine daha fazla yoğunlaşabilmektedir.

Yarışmalar Düzenlemek

Twitter kullanıcıları indirimlerden ve yarışmalardan hoşlanmakta ve zaman kısıtı olan promosyonlara yüksek seviyede geri dönüş yapmaktadır. Herhangi bir ürünün kazanılması için “Re Tweet” yapma yarışmaları kullanıcılar arasındaki potansiyel bağlantının tanımlanmasında ve onlar için aktivite oluşturulmasında oldukça popülerdir.

Zaman ya da miktar limitli promosyonlar işletme Twitter profilinin takipçilerini arttırmaktadır. Sürekli olarak promosyon yapmak gerekmese de belirli bir takipçi sayısına ulaştıktan sonra işletmenin paylaştığı herhangi bir ürün ya da hizmet de kullanıcılar tarafından ilgi görecektir.

Müşterilerle İletişim Kurmak ve Müşteri Desteği Sunmak

Twitter hesap yöneticilerinin işletmenin ürün ya da hizmetleri hakkında derin bilgiye sahip olması önemlidir. Hesap yöneticileri düzenli olarak belirli anahtar kelimeleri kullanarak bu sosyal medya kanalı üzerinde kullanıcıların işletme ürün ve hizmetleri ile ilgili neler konuştuklarını araştırması gerekir. Hatta yalnızca bağlı bulunduğu işletmenin değil, rakip işletmelerin benzer ürün ve hizmetlerinin de tüketiciler tarafından nasıl değerlendirildiğini gözlemlemelidir. Bu şekilde gerçek anlamda müşterilerin geri dönüşleri alınabilir ve onlar için çözüm önerileri sunulabilir. Twitter, müşterilerin ürün ve hizmetlerle ilgili tecrübelerini paylaştıkları bir platformdur. Memnun edilmiş müşterilerin önerilerini gören kullanıcılar da potansiyel müşteriler olarak kabul edilebilir. Sosyal medya üzerinden yapılan ürün önerileri müşterilerin satın alma davranışlarında oldukça etkildir.

İşletmelerin sosyal medya ile entegre olması müşteri hizmetlerinin hızlı, kolay ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlar.  Memnuniyetsiz bir müşterinin probleminin şeffaf bir şekilde herkesin gözü önünde çözüme kavuşturulması, müşterilere karşı güven oluşturmayı sağlar. İşletmelerin büyük çoğunluğu müşteri hizmetlerini gerçekleştirmek adına ayrı hesaplar oluşturmaktadır. İşletmenin bu şekilde oluşturulmuş bir destek sistemi olmasa da online ortamda müşteriler şikayet etmeye devam edecek ve işletmenin müşteri kaybetmesine neden olacaktır. Müşterilerin paylaşımda bulunurken kendilerini oldukça rahat hissettikleri bu platformlarda işletmelerin yer alması ve onlarla olan ilişkilerini olumlu yönde şekillendirmeleri gerekir.

Potansiyel Müşterileri Tanımlamak

Twitter’de belirli anahtar kelimelerle arama yapılabilmesi, ürün ya da hizmetlerle ilgilenen ve araştırma yapan müşterilere kolaylıkla ulaşmayı ve onlarla iletişime geçmeyi sağlar. Örneğin; daha önce “X” firmasından ürün satın alan var mı? sorusu, müşterilerin satın alma öncesi tecrübesi olan kişilerden bilgi almak için kullandığı bir sorudur. Twitter’de hesap yönetimi yapanların, içinde firmanın ya da rakip firmanın isminin geçtiği anahtar kelimelerle müşterileri tanımlaması mümkündür.

Marka ile Yakınlık Yaratmak

İnsanlar satıcıyı tanıdıklarında kendilerini daha rahat hissetmektedir. Bu nedenle ortak ilgi alanlarına dair bireysel konularda insanlarla iletişime girmek mantıklı olabilir. Çünkü insanlar Twiter hesabının otomatik gönderilerle değil de gerçek bir insan tarafından yönetildiğini anladıklarında kendilerini markaya karşı daha yakın hissedeceklerdir. Tabi markanın kişiliğini ve kimliğini zedeleyecek ve bu konuda müşterilerde kafa karışıklığına neden olacak paylaşımlardan ya da diyaloglardan her zaman uzak durmak gerekir.

Pazar Araştırması Yapmak

Yeni bir ürün geliştirme aşamasında, websitenin kullanıcı arayüzünü değiştirme ya da yeni bir özellikle ekleme gibi bir durumda Twitter hesabı üzerinden kullanıcıların fikirlerini almak hem çok kolay hem de mantıklı karar vermek için çok etkili olacaktır.

Fikir Liderleriyle Birlikte Çalışmak

Twitter’in en önemli özelliklerinden biri ürün hakkında diğer insanları kolaylıkla etkileyebilen fikir liderlerine ulaşmayı ve birlikte çalışmayı kolaylaştırmasıdır. Fikir liderleri marka hakkında olumlu tecrübelerini paylaşarak diğerlerini etkileyebilir. Bu bir nevi viral pazarlama olarak da belirtilebilir.

Markalar Nasıl Oluşur?

İmaj Danışmanı Olmanın Faydaları Nelerdir?

İmaj Danışmanlığı

İmaj danışmanı, müşterilerinin kendilerini daha iyi tanımalarına olanak tanıyan, çevrelerine karşı iyi bir izlenim oluşturmaları için onların dış görünüş, iletişim ve davranış yönünden gelişmelerine yardımcı olan bir profesyoneldir. Türkiye’de her geçen gün adını daha fazla duymaya başladığımız imaj danışmanlığı, hizmet sektörünün gözde meslekleri arasında karşımıza çıkmaktadır. Bireysel müşterileri gerek profesyonel gerekse gündelik yaşamlarında başarıya kavuşturacak; kurumsal müşterileri hedef kitlelerine karşı iyi imaj oluşturarak amaçlarına ulaştırmayı sağlayacak yöntemlerin uygulandığı imaj danışmanlığı, prestijli ve çok kazandıran bir meslektir.

İmaj danışmanlığı çok prestijli bir meslektir. Çünkü imaj danışmanı, yeri geldiğinde kariyerinde yükselmek isteyen bir yöneticiye ya da eşiyle arasını düzeltmek isteyen bir ev hanımına, yeri geldiğinde ise hedef kitlesine iyi bir izlenim oluşturmak isteyen bir firmaya yardımcı olarak, hedeflerine ulaşmasını sağlar. Yani imaj danışmanları kişi ya da kurumların pozitif imaja sahip olmalarını sağlayarak başarılarına önayak olur. Bu durumda imaj danışmanları toplumda saygı duyulan, prestij sahibi kimseler haline gelirler.

İmaj danışmanlığı çok kazandıran bir meslektir. Çünkü genellikle politikacılar, sanatçılar, sporcular ve üst düzey yöneticiler gibi göz önünde bulunan insanlar imaj danışmanlığı hizmetine daha fazla ihtiyaç duyarlar. Birçok insanın ancak televizyon ekranlarında görebildiği kişilere yakın olup onların imajlarını yönetmek, imaj danışmanının çok para kazanmasını sağlar.

İmaj danışmanı; eğitim, koçluk, rehberlik ve mentörlük ederek imaj yönetimi yapmayı ve kişi ve kurumların yaşamlarını daha anlamlı ve başarılı kılmayı amaçlar. Bunu yaparken bir yandan da çok para kazanır. Bu prestijli ve heyecan verici meslek hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz buraya göz atabilirsiniz.

Endüstriyel Marka Değeri

marka değeri kavramı, marka değeri, marka ederi, aaker marka değeri, marka farkındalığı, marka çağrıştırıcıları, algılanan kalite, marka sadakati, müşteri temelli marka değeri, ticari marka, keller, marka kimliği, marka anlamı, marka karşılığı, marka ilişkileri, b2b marka değeri, ibm, cisco, oracle, intel, b2b markalar, en değerli markalar, endüstri markaları, ürün markası, endüstriyel marka değeri

Mark değeri kavramı 1980’lerin başında müşteri ve marka arasındaki soyut-pazar temelli ilişkiyi göstermek adına ortaya çıkmıştır. Marka ederinin sağladığı değer ile firma ve müşteri bakış açısından değerlendirilebilir. Firma temelli marka değeri markanın finansal ölçümlerine dayanmaktadır. Aaker’in marka farkındalığı, marka çağrıştırıcıları, algılanan kalite ve marka sadakati müşteri temelli marka değerini ifade eder. Patent ve ticari marka gibi kavramlar da firma temelli marka değerini ifade eder. Marka bilgisi, marka farkındalığı ve marka çağrıştırıcılarına dayanan müşteri temelli marka değerinin temel kaynağıdır.

Keller, güçlü markalar yaratmak için 4 hiyerarşik seviyeden bahseder: marka kimliği, marka anlamı, marka karşılığı ve marka ilişkileridir.

B2b’de marka değeri önemli bir yere sahiptir. IBM, Cisco, Oracle ve Intel gibi B2B markalar önemli değer yaratmakta ve en değerli markalar arasında yer almaktadırlar. (Interbrand)

Keller’in müşteri tabanlı marka değeri piramidinin, B2B’ye uygulanabilirliği incelendiğinde;

 1. Değeri ölçüldüğünde endüstri markaları, kişisel ürün ya da ürün çizgisinin değer ölçümünden daha anlamlıdır.
 2. B2B temsilcilerinin ilişkileri ürün markasından daha önemlidir.
 3. Marka çağrışımları, ürün performans özellikleriyle alakalıdır.
 4. Satın alma süreci duygusal olmaktan çok daha mantığa dayanmaktadır.

İç Marka İletişimi Nedir?

marka, iç marka iletişimi, marka iletişimi, marka ve çalışanlar, iç müşteri, dış müşteri, marka imajı, marka algısı, çalışanların markayı temsil etmesi

Müşterilerin marka hakkındaki fikirleri genel olarak çalışanların tavırlarından etkilenir. Yalnızca satış departmanlarının, tüketicinin marka algısını etkileyebildiği düşünülse de, bu düşünce tam anlamıyla doğru değildir. Satış bölümü çalışanlarının yanında tüm firma çalışanlarının da tüketicinin zihnindeki marka imajına ve dolayısıyla kurumun prestiji üzerinde etkisi olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.

Firma çalışanlarının aynı marka algısına sahip olmaları ve bunu müşterilere yansıtmaları oldukça önemlidir. Bu da eğitimle gerçekleştirilebilir. Eğitimle çalışanların bilgi ve becerileri arttırılıp, markayı daha iyi özümsemeleri ve bunu o şekilde müşterilere yansıtmaları sağlanır. Çalışanların markayı temsil etme sorumluluğu oldukça önemlidir.

Sadece çalışanların değil, müşterilerin de firmanın arzuladığı biçimde markayı algılamalarını sağlamak önemlidir. Hem iç (çalışanlar) hem de dış müşterilerin marka algılarının aynı olması için markanın tutarlı olması, müşterilerin zihinlerinde karışıklığa neden olmaması gerekir.

B2B’de Ürün Markası mı Yoksa Firma Markası mı Daha Değerlidir?

b2b firmaları, b2b, marka yaratma, ürün yaşam ömrü, firma markaları, ürün markaları, ürün hattı, çoklu marka stratejisi, halkla ilişkiler

Hangi seviyedeki B2B firmalarının marka olmaları gerektiği açık değildir. B2B firmalarının tüketici pazarında ürün seviyesinde marka yaratmaları gerektiği; bununla birlikte bu durum ürün yaşam ömrünün kısa olduğu ürünlerde çok gerekli olmadığı söylenebilir. B2B’de firma markalarının ürün markalarından daha önemli olduğu düşünülür. Araştırmalara göre firmaların %47’si firma markalarını diğer marka seviyeleriyle kombine etmesine rağmen,  %31’inin firma markalama stratejilerine yoğunlaştığını göstermiştir. Firmaların ne zaman firma markaları yerine ürün ya da ürün hattını markalayacağı araştırılmalıdır. Ayrıca firmanın ne zaman çoklu marka stratejisini kullanacağına da karar verilmelidir.

Güçlü bir firma markası, müşteriler üzerinde pozitif bir etki yaratacaktır. Potansiyel müşterilerde tedarikçinin kalitesi, güvenilirlik, uyum sağlamak gibi faktörlerin önemi hala devam etmektedir. Bu da firma markası ve halkla ilişkiler ile yaratılabilir. Firma markası, eski ve yeni müşterilerin o firma hakkında söyledikleri, düşündükleri ile bağlantılı olarak, yaratılabilir ya da yok olabilir.

Şunu unutmamak gerekir ki, müşteriler ünlü firmaları daha güvenilir ve dürüst olarak algılamaktadır. Ayrıca müşteriler iyi ün yapmış tedarikçilere daha çok güvenmektedir.

Ürün ve Hizmet Markası

markalaşma, marka imajı, müşteri davranışları, marka, hizmet markası, Amerikan pazarlama birliği, çoklu kuramsal bakış açısı, sinyalizasyon teorisi, marka bilinirliği teorisi, çoklu teorik bakış açısı

Geçtiğimiz otuz yılda markalaşma konusunda oldukça önemli araştırmalar meydana getirildi. Odaklanılan bu konular marka imajını ve kimliğini belirlemek ve bunların müşteri davranışlarını nasıl etkilediği üzerine olmuştur. Bununla birlikte son zamanlarda yeni ortaya çıkan araştırma sonuçları, müşteri tecrübeleri sonucunda elde edilen, markanın değer yaratan süreçlerine odaklanmaktadır. Bu perspektiften bakınca marka sadece son kullanıcıyı değil, şirketin çalışanlarını ve ortaklarını da içine alan daha kapsamlı bir rol oynamaktadır. Markalamanın bu bakış açısı, hizmet markası olarak bilinmektedir.

Yazarların hizmet markası derken markanın servisinden bahsetmediklerini belirtmekte yarar vardır. Zira onlar Vargo ve Lusch’un (2004) hizmet tanımından yola çıkarak hareket etmektedirler. Bundan dolayı hizmet markası kavramındaki hizmet, ürün ve/veya hizmet markaları ile yakından alakalıdır.

Marka birçok yolla tanımlanmakla birlikte bu tanımlamaların ortak noktası markanın bir varlık oluşuyla ilgilidir. Örneğin Amerikan Pazarlama Birliği markayı, bir satıcının ürününü diğerlerinden ayıran bir isim, terim, dizayn, sembol ve diğer özelliklerdir diye tanımlamaktadır. Bu tanımı destekleyen çoklu kuramsal bakış açısıdır. Bu sinyalizasyon teorisinden yaralanan ekonomik perspektif (Erdem ve Swait), tüketici marka bilinirliği teorisini geliştirmek için çağrışımlı ağ hafıza teorisinden faydalanan psikolojik teori  (Keller) ve daha kapsamlı ilişkisel, sosyal, ağ, tecrübi ve kültürel perspektifi içermektedir.

Çoklu teorik bakış açısı marka hakkında yöneticiler ve akademisyenler tarafından kullanılan geniş ve çeşitli konsept aralıklarını desteklemektedir. Bu kimlik, logo, imaj, sembol, ifade ve kişilik gibi müşteri temelli konseptleri; konumlandırma, değer kümleleri, vizyon ve risk azaltmayı içine alan organizasyonel konseptler, verilen sözleri, güveni, sorumlulukları içine alan ilişkisel konseptleri ve diğer paydaşlar ve müşterilerle olan tecrübeyi içine almaktadır.

Sonuç olarak finansal perspektif alındığında,  marka bir kaynak gibi incelenmekte ya da daha spesifik olarak değer ya da ederi oluşturan ilişkisel pazar tabanlı varlık incelenmektedir. Bu finansal perspektif marka değeri kavramını doğurur.

Endüstriyel Pazarlarda Satın Alıcılar Tarafından Kullanılan Değerlendirme Kriterleri

endüstriyel pazar, satın alma süreci, tedarikçi, markalama, organizasyonel karar verme süreci, marka, satın alıcılar, aaker, satın alma kararı, marka ismi, markaEndüstriyel pazarlarda satın alıcıların satın alma sürecinde tedarikçileri değerlendirme kriterleri araştırılmıştır. Markalamanın organizasyonel karar verme sürecinde kısıtlı bir etkisi vardır. Satın alıcılar karar verirken marka onları %16 civarında etkilemektedir. Önemli bulunan diğer özellikler % 27 teslim süresi, % 24 fiyat, % 19 teknoloji, ve son olarak parça bulunurluğudur.

Zablah markalamayı, fiyat, lojistik ve servisten sonra ikinci sıraya almıştır.

Benedixen satın alıcıların seçtikleri markadaki 9 özelliği şu şekilde belirtmektedir. Kalite en önemli özelliktir. Dayanıklılık, performans, satış sonrası servis, operasyon kolaylığı, fiyat, tedarikçinin ünü, tedarikçilerle kişisel ilişkiler. Abratt ve Aaker de kaliteyi satın alıcılar için ilk sıraya koymuştur.

DMU Değerlendirme Kriteri

Endüstriyel pazarlarda satın alma kararına birden fazla kişi katılır. Farklı kriterlerin önemi karar verme sürecinde bu kişilerin rollerine göre değişecektir. Benedixen karar verme sürecindeki kişilerin rollerine bakıp, teknik uzmanlar için en önemli özellik olarak marka ismini belirtmektedir (%24 önem derecesi, fiyatla eşit seviyede). Kullanıcılar en önemli özellik olarak sadece marka ismini belirtmişlerdir (yaklaşık %28 önem derecesi). Satın alıcıların marka ismine verdiği önem derecesi, % 16’dır. Fiyat karar verme sürecindeki bütün birimler için en önemli özelliktir. Benzer şekilde Alexander, Bick, Abratt ve Benedixen  (2009) markanın karar verme sürecindeki önemini araştırdılar ve karar vericilerin %48’i, kullanıcıların % 42’si için markanın önemli olduğu konusunda açıklık getirdiler. Detaylı ürün bilgisine sahip teknik uzmanlar, kullanıcılar ve karar vericiler ya da ürünü kullanarak belli bir tecrübeye ulaşmış olanlar iyi marka ve kötü marka arasındaki ayrımı iyi bir şekilde yapabilmektedirler.

Endüstriyel Pazarlarda Satın Alıcılarının Markalamaya Karşı Tutumları

b2b satın alıcılar, satın alıcılar, marka, markalama unsurları, markalama, endüstri satın alıcıları, b2b, b2c, b2c firmaları, b2b firmaları, intel, Pentium, satın alma kararı, satın alma kararında markanın önemi

Literatüre dayanarak B2B satın alıcılar, sıradan tüketicilerden bütçe kısıtı ve kar amaçlı olmaları açısından farklıdırlar. Mudambi’nin yaptığı araştırmaya göre 3 grup bulunmuştur:

 • Somut satın alıcılar (%49) kararlarında çoğunlukla fiyat duyarlıdır ve ürün bilgisi satın almalarında oldukça etkilidir. Soyut kavramlar onlar için çok önemli değildir. Bu grup kendini daha nesnel ve bilgili olarak tanımlamaktadır.
 • Marka taraftarı grup (%37)için markalama unsurları diğerlerine nazaran daha önemlidir.
 • Üçüncü grupta ise %14’lük ortalamayla düşük ilgi grubu bulunmaktadır.

Mudambi markalamanın bütün endüstri satın alıcıları tarafından eşit algılanmadığını belirtmiştir. Küçük firmalardaki satın almacıların markaya daha çok önem verdiği görülmüştür. Bunun nedeni küçük firmaların kısıtlı bütçeleri nedeniyle ürün araştırması için çok fazla kişiyi istihdam edememeleri ve onları direkt olarak güçlü markalara yönlendirmeleri gösterilebilir.

B2B ve B2C etkileşimleri de markalama konusu içinde incelenmeye değerdir. Örneğin B2C firmaları B2B firmaları ile son kullanıcıya daha güçlü nüfuz etmek için iş birliğine giderler. PC üreticilerinden bir örnek Intel ve Pentium verilebilir.

B2B Satın Alma Kararında Markalamanın Etkisi

Markalama satın alma kararını etkilemede önemli bir etkiye sahip olabilir.

 • Bazı araştırmacılar, karmaşık bir satın alma durumunda B2B’de markalamanın daha önemli olacağını belirtmektedir.
 • İhtiyaç belirsizliği ve teknik belirsizlik gibi belirsizliğin arttığı durumlarda marka önemli bir değerlendirme kriteri haline gelmektedir.
 • Benzer şekilde risk derecesinin artması da markanın önemini arttırmaktadır. Kritik bir ürün markayı önemli hale getirebilir. Eğer önemli bir parça alınacaksa markalı bir ürün tercih sebebi olabilir. Bu faktörler satın alma kararı verirken markanın önemini arttırmaktadır.
 • Karar verme sürecinde müşteri firmanın karakteristiği, satın almacının doğası gibi özellikler de markalamanın önemini arttırmaktadır.

İlişkiye Dayalı Markalama

Karar vermenin ilk aşamalarında satın almacılar için marka önemlidir. Eğer satın almacı tedarikçi hakkında yeterince bilgiye sahip değilse markalama önemli hale gelir. İlişki devreye girdiğinde tedarikçi ürününün kalitesi, teslim süresi gibi kriterler ön plana çıkmaya başlayabilir. B2B ilişkide markanın rolü, B2B markanın nasıl tanımlandığına bağlıdır. Eğer B2B marka, güven gibi duygusal bir tanımlamaya sahipse, o zaman konsept ilişki geliştirmeye yönelik demektir.

İlişkinin doğası markalamanın önemini etkileyebilir. B2b markalamada tedarikçi ve satın almacı arasında uzun süreli ilişki geliştirme önemlidir.

Markalamanın Endüstriyel Pazarlar için Faydaları

markalama, ürüne değer katma, marka, marka kavramı, organizasyonel karar verme, endüstriyel karar verme, b2c, b2b, b2b markalar, b2b markalama, b2b markalamanın firmalara faydaları, endüstriyel marka, endüstriyel satın almacılar

Markalama hızlı tüketim ürünlerinden doğan bir disiplindir. Tarihsel olarak marka kaçınılmaz şekilde ürüne bağlıdır ve markalama ürüne değer katma süreci olarak görülür. Bir marka tektir, verdiği birtakım sözler vardır ve fonksiyonel ve duygusal faydaların kümesidir. Marka kavramı evrenseldir fakat B2B içerikte bazı özel ayrımların olması gerekmektedir.

Markalama endüstri pazarlamacıları tarafından, endüstri pazarıyla çok alakasız gibi görülmektedir. Duygusal değer ile markalamanın organizasyonel karar verme sürecinde çok etkili olmadığı görüşü hakimdir. Daha yeni araştırmalar B2C ve B2B arasındaki farklara rağmen B2C ve B2B markalarının paydaşlarla duygusal ve kavramsal güven yaratması gerektiğini belirtmektedir. İş dünyasında ürün kalitesinin homojenleşmesi ve kişisel ilişki sayısının dijital iletişime göre düşmesi gibi çeşitli değişiklikler B2B markalamaya olan ilgiyi arttırmaktadır.

Markalamanın Endüstriyel Pazarlar için Faydaları

Endüstriyel pazardaki markalama ona finansal olarak yatırım yapan firmaların paydaşlarına fayda sağladığı unutulmamalıdır. Markalamaya yatırım yapan firma için birçok fayda tanımlanmıştır. Bazı uzmanlar, markanın ürün ya da hizmetin algılanan kalitesine pozitif etkisi olduğunu belirtmektedir. B2B markalamanın firmalara faydaları şu şekilde belirtilebilir:

 • Güçlü bir marka firmanın fiyatlarını yükselterek karlılığını arttırır. Markalı ürünler sayesinde firmalar rekabet avantajı kazanırlar.
 • Karar verme ve satın alma sürecinde marka ürünün tercih edilmesinde önemli bir etki yapacaktır.
 • Ürün ya da servislerin markalanması ile iletişim daha kolay kabul edilecektir.
 • Güçlü bir marka firmanın dağıtım ağlarını ve lisanslama fırsatlarını güçlendirir.
 • Ayrıca güçlü bir marka rakip firmaların pazardan pay alma şanslarını azaltır.
 • Güçlü bir endüstriyel marka, müşterilerinin tatminiyetini yükseltir ve onların firmaya bağlılığını arttırır.

Endüstriyel satın almacılar üzerine yapılan bir araştırmada markanın soyut birçok faydasının olduğu gözlemlenmiştir. Bir marka yarattığı değer sayesinde seçimlerinde satın almacılara güven vermektedir. Markalar satın almacılar için riski ve belirsizliği azaltır. Satın alan firmanın ürünleri kullandığı markalı ürünler sayesinde daha güvenilir ve ünlü olur. B2B’nin hem satın almacılar hem de tedarikçiler açısından faydası çoktur.

İnternetin Markalar ve Müşteriler Arasındaki İlişkiye Etkisi

marka yöneticileri, markalama, web 1.0, marka yaratma süreci, web 2.0, marka ve tüketici, marka ve müşteri ilişkisi, marka iletişimi, marka müşteri iletişimi, marka değeri, internet ve marka, internetin markaya etkisi

İnternet ortaya çıkmadan önce marka yöneticileri, markaya mükemmel bir imaj hazırlamaktan ve tüketicilerin bunu benimsemesinden sorumludur. Marka hakkında kendi söyledikleri haricinde çatlak bir sese tahammülleri yoktur. Markalamaya dair bütün kontrol marka yöneticisinin elindedir.

İnternetin yeni ortaya çıktığı WEB 1.0 döneminde yine marka yöneticileri offline ortamda gerçekleştirdikleri marka çalışmalarını online ortama taşımışlardır. Bu dönemde statik, yani durağan olan web siteleri sadece online broşür mantığında kullanılmaktadır. İletişim tek taraflıdır ve kullanıcıların markaya dair herhangi bir katkısı söz konusu değildir. Kısacası markalamaya dair bütün kontrol hala marka yöneticilerinin elindedir.

İnternetin geliştirildiği, WEB 2.0 dönemlerinde ise artık marka yöneticileri tek yönlü iletişimin internetin dinamik yapısına uymadığını fark etmeye başlamışlardır. Bu dönemde kullanıcıların katkılarıyla forumlar, bloglar, sosyal ağ siteleri oldukça popüler hale gelmiştir. Artık marka ve tüketici arasındaki iletişim asimetrisi ortadan kalkmıştır. Bundan böyle tüketiciler hem marka ile hem de birbirleriyle iletişime girmeye başlamışlardır. Kullanıcılar bir ürün ya da hizmeti satın almadan önce birbirlerinin tecrübelerinden yararlanır hale gelmişlerdir. Böyle bir ortamda marka yöneticisinin marka ile ilgili her şeyi kontrol etme gibi bir lüksü kalmamıştır. Kullanıcılar bizzat marka değerine olumlu ya da olumsuz katkıda bulunmaya, marka oluşturma sürecine katkıda bulunmaya başlamışlardır.

Web 2.0 ortamında, markaları hakkında konuşulanları kontrol etmeleri mümkün olmayan marka yöneticilerinin yapabileceği en mantıklı şey, tüketicilerin kendileri ve birbirleriyle olan iletişimlerini kolaylaştırmak ve markaları hakkında yapılacak tartışmaları şekillendirmektir.

Sosyal Medya ve Marka

sosyal medya, marka, marka yönetimi, bütünleşik pazarlama iletişimi, pazarlama karması, tutundurma karması, tutundurma karması elemanları

Sosyal medya kullanıcılarının bir ürün, marka ya da firma hakkındaki görüşlerini milyonlarca insanla paylaşma imkânı sunmaktadır. Geleneksel olarak firmaların müşterileri ile iletişime girmeleri oldukça normaldir. Fakat sosyal medyanın firmanın müşterileriyle ve müşterilerin birbirleriyle olan iletişimlerini kolaylaştırması, birçok uygulamanın firmanın kontrolünden çıkmasına neden olmuştur. Diğer bir ifade ile bu durum bütünleşik pazarlama iletişiminde geleneksel olarak var olan kontrol mekanizmasını derinden sarsmıştır. Sosyal medyada marka yöneticileri tüketicilerin marka hakkında ne konuşması gerektiğini kontrol edemese de, onların neler söylediğini öğrenip, markanın hedefleri doğrultusunda buradaki tartışmaları şekillendirme imkânına sahiptir.

Bütünleşik pazarlama iletişimi, reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme, doğrudan satış gibi tutundurma elemanları ile pazarlama karması elemanlarının bir bütün halinde hareket etmesi gerektiğini ifade eder. Hedef pazarla olan iletişim, sosyal medyanın doğuşu ile birlikte farklı bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya, içeriğini kullanıcıların oluşturduğu, birbirlerini her türlü yenilik, marka, firma ya da ürün hakkında bilgilendirdiği bir ortam meydana getirmiştir.

Sosyal medya içeriğini kullanıcıların oluşturduğu ve karşılıklı iletişimin gerçekleştirildiği blogları, forumları, tartışma alanlarını, sosyal ağ sitelerini internet tabanlı uygulamaları içermektedir. İletişimin yeni şekli olan sosyal medya müşterilerin bilgi ve fikir paylaşımlarında bulunmasını, satın alma davranışları ve satın alma öncesinde ürün ve/veya marka sorgulamaları yapmalarını sağlamak, farkındalık yaratmak gibi birçok konuda müşteri davranışlarını etkilemektedir.

Bütünleşik pazarlama iletişimi, firmanın hedeflerine ulaşabilmesi için pazarlama karması elemanları ve tutundurma elemanlarının birlikte koordineli bir şekilde işlemesi ve müşteriye her noktadan aynı mesajın verilmesini sağlamaktadır.

Sosyal medyanın iki önemli faydası, firmaların müşterileri ile ve müşterilerin birbirleriyle iletişime girebilmelerini sağlamasıdır. Sosyal medya çağında müşteriler hiç olmadığı kadar kolaylıkla bilgiye ulaşma, kendi medyalarını oluşturma ve medya üzerinde şekillendirici rolleri bulunmaktadır. Sosyal medya tüketicilerin ürün ve servisler hakkında bilgi edinme ve edinilen bil ve tecrübeleri yayma konusunda inanılmaz bir güce sahiptir.

Ürün ve markalar hakkında organizasyonların ya da pazarlama yöneticilerinin kontrolü artık sona ermiştir. Pazarlama yöneticilerinin yeni medyada çıkan içerikleri, paylaşımları kontrol etmesi mümkün değildir. Artık marka ile ilgili bilgiler firma yetkilileri tarafından değil, Pazar yerinden bizzat kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Kullanıcıların markayı firma sahibinden daha iyi tanıdığı sosyal medya çağında, firmaların bu alana girişleri kaçınılmaz hale gelmiştir.

Freelance PHP Developer
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook